HP rechts Kerrebijn

Paul Kerrebijn

Orgelcomité

 Bätz -Witte orgel
    
Herv. kerk  Wateringen

Homepage LB


CONCERTAGENDA 2021
 


VANWEGE DE

 CORONAMAATREGELEN
 

NOG GEEN AGENDA

VASTGESTELD
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Plein 9
2291 CA Wateringen

 

Het Doe-orgel

Mede door de opkomst van de televisie in de jaren ’50, is o.a. het kerkbezoek sterk afgenomen, waardoor ouderen en vooral jongeren steeds minder in aanraking komen met het kerkorgel oftewel het pijporgel. Het pijporgel is niet alleen een geweldig ambachtelijk gemaakt instrument om muziek mee te maken, maar het is ook een fantastische ’machine’ om allerlei technieken inzichtelijk te maken en een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed.
Om de toekomst voor het erfgoed van historische orgels te waarborgen, moet de interesse van een volgende generatie gewekt worden, liefst wanneer ze nog jong zijn.
Door de aanschaf van een zogeheten Doe-orgel wil het Orgelcomité het orgel toegankelijk en begrijpelijk maken voor kinderen van de hoogste klassen van de basisscholen in de gemeente Westland.

Wat is het Doe-orgel?

doe-orgel-226

Het Doe-orgel (zie foto) is een leskist met daarin 127 onderdelen, waarmee kinderen in circa 45 minuten zelf een echt orgel in elkaar kunnen zetten (onder begeleiding van een organist, muziekdocent of lid van het Orgelcomité). De taken worden over groepjes leerlingen verdeeld:
 
- het raamwerk in elkaar zetten
- de pijpen sorteren
- de toetsen sorteren

Daarna wordt alles samengebracht in het raamwerk; de magazijnbalg, de windladen, de toetsen en de pijpen.
En dan...spelen maar!
Het orgel heeft twee octaven, van C1 tot en met C3 (zonder Cis1), twee registers met houten pijpen (open en gesloten) en handbediende balgen voor de windvoorziening.
Klik hier voor een filmpje van de opbouw van het Doe-orgel.
Na gebruik wordt het orgel weer gedemonteerd en opgeborgen in de bijbehorende kist.
Bij het orgel behoren instructiekaarten, een instructiefilm en er is een lesbrief beschikbaar voor het organiseren van een lessen-

reeks en een afsluitende excursie naar het befaamde Bätz-Witteorgel van de Hervormde kerk in Wateringen of een andere nabijgelegen kerk.
Op de website www.orgelkids.nl zijn bovendien allerlei aanvullende materialen te vinden, zoals presentaties, werkbladen en aanwijzingen voor kinderen, die een spreekbeurt willen verzorgen over het orgel.
Het orgel wordt gemaakt door Verschueren Orgelbouw en de aanschafprijs bedraagt € 6534,00 incl. B.T.W. Het orgel is een ontwerp van de oud-orgelbouwer Wim Janssen.

Het Orgelcomité heeft een Plan van Aanpak gemaakt en diverse instanties en fondsen zijn benaderd om in 2020 de aanschaf te kunnen realiseren.

We zijn verheugd te kunnen melden dat in april 2020 door het ‘Fonds 1818’ in Den Haag al een bijdrage is toegezegd van € 3000,--. Ook de Hervormde Gemeente van Wateringen heeft een bedrag toegezegd en het Orgelcomité heeft besloten om het resterende bedrag voor haar rekening te zullen nemen. Om dat bedrag zo laag mogelijk te kunnen houden, kunnen particulieren nog steeds hun financiële steentje hieraan bijdragen en donaties zijn dan ook van harte welkom op bankrekening
NL72 RABO 0368146545 t.n.v. Hervormde Gemeente Wateringen te Wateringen, onder vermelding van ‘Bijdrage Doe-orgel’.

Bij voorbaat heel hartelijk dank.

Doe-orgel is geleverd!

Onlangs is het Doe-orgel opgehaald bij de Orgelbouwer in Ittervoort (L.). Het Orgelcomité is al met de voorbereidingen begonnen om zodra het mogelijk is het Doe-orgel op de eerste Basisschool te kunnen inzetten enz. Uiteraard volgt t.z.t. meer informatie op deze website, zodra het instrument voor de eerste keer in de kerk wordt gepresenteerd.