HP rechts Kerrebijn

Paul Kerrebijn

Orgelcomité

 Bätz -Witte orgel
    
Herv. kerk  Wateringen

Homepage LB


CONCERTAGENDA 2020
 

D.V.
Zaterdag 14 maart
Jan van Westenbrugge

Zaterdag 16 mei
Orgeltour

Zaterdag 11 juli
Willeke Smits

Zaterdag 22 augustus
André Knevel

Zaterdag 10 oktober
Jan van Westenbrugge
 Jan Peter Teeuw

Zaterdag 14 november
Gert van Hoef

Aanvang 15.00 uur

Zaterdag 26 december

(2e Kerstdag)
Kerstconcert met samenzang

Jan van Westenbrugge

Aanvang 15.00 uur


Voor alle concerten geldt:
Aanvang 19.30 uur

(tenzij anders vermeld)

Plein 9
2291 CA Wateringen

 

Werkgroep Doe-orgel

Enige tijd geleden heeft het Orgelcomité van de Hervormde kerk van Wateringen een werkgroep ingesteld, die de mogelijkheden moet onderzoeken om te komen tot de aanschaf van een zogeheten Doe-orgel.

Mede door de opkomst van de televisie in de jaren ’50, is het kerkbezoek sterk afgenomen, waardoor ouderen en vooral jongeren steeds minder in aanraking komen met het kerkorgel oftewel het pijporgel. Het pijporgel is niet alleen een geweldig ambachtelijk gemaakt instrument om muziek mee te maken, maar het is ook een fantastische ‘machine’ om allerlei technieken inzichtelijk te maken en een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed.
Om de toekomst voor het erfgoed van historische orgels te waarborgen, moet de interesse van een volgende generatie gewekt worden, liefst wanneer ze nog jong zijn.
Door de aanschaf van een Doe-orgel wil het Orgelcomité het orgel toegankelijk en begrijpelijk maken voor kinderen van de hoogste klassen van de basisscholen van Westland.

Wat is het Doe-orgel?

doe-orgel-226

Het Doe-orgel (zie foto) is een leskist met daarin 127 onderdelen, waarmee kinderen in circa 45 minuten zelf een echt orgel in elkaar kunnen zetten (onder begeleiding van een organist, muziekdocent of lid van het Orgelcomité). De taken worden over groepjes leerlingen verdeeld:
 
- het raamwerk in elkaar zetten
- de pijpen sorteren
- de toetsen sorteren

Daarna wordt alles samengebracht in het raamwerk; de magazijnbalg, de windladen, de toetsen en de pijpen.
En dan...spelen maar!
Het orgel heeft twee octaven, van C1 tot en met C3 (zonder Cis1), twee registers met houten pijpen (open en gesloten) en handbediende balgen voor de windvoorziening.
Klik hier voor een filmpje van de opbouw van het Doe-orgel.
Na gebruik wordt het orgel weer gedemonteerd en opgeborgen in de bijbehorende kist.
Bij het orgel behoren instructiekaarten, een instructiefilm en er is een lesbrief beschikbaar voor het organiseren van een lessen-

reeks en afsluitende excursie naar het Bätz-Witteorgel van de Hervormde kerk in Wateringen of een andere nabijgelegen kerk.
Op de website www.orgelkids.nl zijn bovendien allerlei aanvullende materialen te vinden, zoals presentaties, werkbladen en aanwijzingen voor kinderen, die een spreekbeurt willen verzorgen over het orgel.
Het orgel wordt gemaakt door Verschueren Orgelbouw en de aanschafprijs bedraagt € 6534,00 incl. B.T.W. Het orgel is een ontwerp van de oud-orgelbouwer Wim Janssen.

Het Orgelcomité heeft een Plan van Aanpak gemaakt en hoopt door het benaderen van diverse instanties en fondsen in 2020 de aanschaf te kunnen realiseren. Ook particulieren kunnen hun financiële steentje hieraan bijdragen en donaties zijn dan ook van harte welkom op bankrekening
NL72 RABO 0368146545 t.n.v. Hervormde Gemeente Wateringen te Wateringen, onder vermelding van ‘Bijdrage Doe-orgel’. Bij voorbaat heel hartelijk dank.

Meer informatie binnenkort op deze pagina.